Ziektekosten – Huisartsen Buitenlust – VENRAY
Buitenlust 1 5803 AZ VENRAY Tel:0478-588800
Header afbeelding

Terug naar overzicht

Ziektekosten

Uw ziektekostenoverzicht (van de huisarts) nader verklaard

Bij de meeste mensen is bekend dat de kosten van een bezoek aan de huisarts niet onder het eigen risico vallen. Dit wil dus zeggen: de gemaakte kosten worden niet van uw eigen risico (in 2020 is dit bedrag € 385,-) afgetrokken. Uw huisarts declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Kortom: van consult, behandeling en visite van uw huisarts kunt u zonder directe kosten gebruik maken. Deze kosten worden vergoed vanuit de basisverzekering en zijn dus voor iedere verzekerde gratis beschikbaar. Bijvoorbeeld: u komt bij de huisarts met knieklachten. De huisarts onderzoekt u, geeft u advies en/of een recept. Voor dit consult zal de huisarts bij de zorgverzekeraar € 10,15 in rekening brengen. Een ander voorbeeld: u komt bij de huisarts met drie wratjes. De huisarts zal hiervoor declareren: € 10,15 (het consult) en € 4,11 (voor het gebruik van de stikstof).

Daarnaast is het zo dat uw huisarts voor iedere, bij de betreffende praktijk ingeschreven, patiënt het zogenaamde inschrijftarief ontvangt. Dit bedrag wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De reden van dit bedrag is dat de huisarts altijd beschikbaar moet zijn. Het maakt daarbij niet uit of u daadwerkelijk contact heeft met uw huisarts. Het inschrijftarief telt niet mee voor uw eigen risico. Uw zorgverzekeraar vergoedt dit bedrag. Het inschrijftarief wordt door de zorgverzekeraar uitgekeerd in vier termijnen. De declaratie van de inschrijftarieven vindt plaats aan het begin van elk kwartaal aan de hand van een door de huisarts ingediend patiëntenbestand.

Indien u hier meer over wilt lezen klik hier

Publicatiedatum: 21-05-2021