“Uw wensen voor uw levenseinde op papier” formulier – Huisartsen Buitenlust – VENRAY
Huisartsen Buitenlust

Welkom op de website van Huisartsen Buitenlust. Op deze website kunt u informatie vinden over de werkwijze in onze praktijk en heeft u ook 24 uur per dag toegang tot uw patiëntenportaal!

Huisartsen Buitenlust Buitenlust 1 5803 AZ VENRAY

“Uw wensen voor uw levenseinde op papier” formulier

“Uw wensen voor uw levenseinde op papier”

Nadat u met uw huisarts heeft gesproken over het levenseinde kunt u een stap verder gaan: verklaringen opschrijven op papier, zoals een wilsverklaring, een verklaring voor een vertegenwoordiger of een euthanasieverklaring.

  • Een verklaring voor uw volmacht. Een volmacht is iemand die medische beslissingen over u neemt als u dat zelf niet meer kunt. U kunt op papier zetten wie uw volmacht is. Vertel uw arts daarover. En geef uw arts een kopie van dit papier. Geef de arts tevens ook het adres en telefoonnummer van uw volmacht.“Voorbeeldformulier volmacht”
  • Uw wilsverklaring. In een wilsverklaring schrijft u op wat voor behandelingen u wel, of juist niet wilt aan het einde van uw leven. Bespreek dit goed met uw arts. Voorbeeldformulier wilsverklaring
  • Een niet-reanimeerverklaring. In deze verklaring geeft u aan dat u bij een hartstilstand niet meer gereanimeerd wilt worden. Met reanimeren bedoelen we hartmassage door drukken op uw borst en beademen. “Voorbeeldformulier niet-reanimeerverklaring”

Uw arts voegt uw verklaringen toe aan uw dossier. Hij/zij zorgt ervoor dat ze op tijd bij de juiste persoon terechtkomen als u naar een ziekenhuis, verpleeghuis of hospice gaat.

Meestal is één gesprek niet genoeg om uw vragen, wensen en verwachtingen over de laatste periode van uw leven te bespreken. Maak daarom nieuwe afspraken met uw arts om verder te praten.